Chính sách bảo mật

  1. a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về, họ tên, điện thoại, email, chủ đề tư vấn, nội dung tư vấn, số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web chúng tôi.

  1. b) Phạm vi sử dụng thông tin

  Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;

  1. c) Thời gian lưu trữ thông tin;

  Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ mãi mãi cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Yêu cầu hủy bỏ thông tin khách hàng gửi về địa chỉ email info@sanvemaybay.vn

  1. d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

  Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  – Nhân viên của công ty

  – Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

  – Cơ quan nhà nước,bộ phận có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

  Địa chỉ: 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

  Email: info@sanvemaybay.vn

  Điện thoại: 1900 2690

  1. e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán như chất lượng sản phẩm, vận chuyển, tốc độ cung cấp… đến cho https://vemaybayy.vn/ thông qua email: info@sanvemaybay.vn

  Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://vemaybayy.vn/ sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lí triệt để và kịp thời.

  1. f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

  Email: info@sanvemaybay.vn

  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

  Thời gian xứ lý phản ánh là 15 ngày.

Tìm chuyến bay